Krátké činnosti ve zdejší keramické dílně 

předem objednejte na telefonním čísle: 606 545 553

 

  • Osobní šperk z českého granátu vlastnoručně vyhledaného (1,5 hod. za Kč 400,-/ 1-2 os.)
  • Čajový hrnek - osobní grafika + výpal (1,5 hod. v dílně + 24hod.na výpal a chlazení pece / Kč 900,-/ 1-2 os.bez ubytování)
  • Místní pečeť - práce s pečeťním voskem (30 min.  /1-2 os. / Kč 150,-
  • Malba na hedvábí - ŠÁL 30x120cm -   ( 2 hod./ 1-2 os. /Kč 900,-
  • Hledání souvislostí - sochařská práce: relief (2 hod. / 400,-/1- 6 os.)
  • Hravá činnost s jílem - kachlík z formy - bez výpalu ( 60 min. / 1- 2 os./ 250,-

 

 vlastnoručně si granátky vyrýžujete...         zasadíte do připravených komponentů...        a máte lidskou rukou /mimo té Vaší/ šperk nedotýkaný

 

 

Dekorování hrnečků

 ...POKUD SE SNAD PEČET´NEPOVEDE, DÁ SE TO IHNED OPRAVIT


kraj hradů a českého granátu