Podnájem pokojů u sv. Petra a Pavla – Sutom

 

 Nástup do zařízení je možný od 17.00 hodin do 21.00 hod. / nebo podle dohody - pokud možno přesné/.

 

 Při příjezdu si zákazník přečte tyto podmínky a svým podpisem potvrdí, žes nimi byl seznámen .

 

Při příjezdu platí hosté nájemné pokojů + 1000 Kč - jistinu v hotovosti.

Zákazník uhradí 1000,- Kč jistinu, která bude při jeho odjezdu v případě, že zařízení bude předáno bez závady a bez překročení limitu na elektřinu, vrácena zpět.

Předplacená spotřeba elektřiny jsou 3 kWh – včetně teplé vody /podle odečtových hodin pro každý pokoj/, vyšší spotřebu je host povinen doplatit.

Do odečtových elektroměrů hosté nesmějí zasahovat!

Topení v topném systému - i krbová kamna - je možné JEN se svolením majitele objektu.

 

Vydáme Vám klíče od pokoje a vstupních vrat do objektu – obojí nutno zamykat. Dvůr je společný s majitelem objektu, vstup do budovy - pro 1. patro- mají hosté oddělený.

 

Dětí při hraní je třeba ohlídat – za jejich úrazy neručíme.

 

V pokojích je ZÁKAZ KOUŘENÍ - kouřit je možné na nádvoří.

 

S vybavením pokojů host zachází ohleduplně:

Okna je nutné zavírat při každém odchodu – při dešti a větru hrozí vylomení rámu s těžkými dvojitými skly! Okna jsou součástí památkové cháněné budovy a ditermická skla jsou velmi drahá.

 

Noční klid je od 23.00 – 6.00.

 

Uložení kola je možné do uhelny na vlastní nebezpečí.

 

V kuchyňce je možné jednoduché vaření ( káva, čaj, polévka apod.) .

 

Odpadky při odchodu odložte do venkovní popelnice – za vstupními vraty.

 

Nábytek není možné stěhovat ani vynášet na nádvoří,  opravy /např. výměnu žárovky / provádí výhradně majitel budovy!

 

Pro parkování zdarma je určen prostor před budovou / pod okny a trávník/- vjíždět do dvora

bez svolení majitele je zakázáno /zpoplatněno/ .

Při odjezdu prosím předávejte interiéry ve stejném stavu jako jste je přebírali.

Hosté nezapsaní v knize hostů do budovy vstupovat nesmí. Překročení zákazu se trestá pokutou 1000,-.

 

Předání klíčů při odjezdu a vrácení vypůčených předmětů musí proběhnout nejpozději do 10.00 hodin – KAŽDÁ DALŠÍ ZAČATÁ HODINA JE SANKCIOVÁNA CZK 50.-

 

                                      Přejeme Vám nerušenou dovolenou a příjemný pobyt!

 

 

 


kraj hradů a českého granátu