MILEŠOVKA -VĚŽ OBSERVATOŘE (8 km vzdálená a o 437 m výše)

               -Turm der Observatory (8 Km entfernt und 437 M hoher)  

                    

LITOMĚŘICE  - 18 km - Toto město na Labi má teplejší počasí s horší cirkulací vzduchu - oproti Sutomi.

                                - Diese Stadt an der Elbe hat wärmeres Wetter mit schlechter Luftzirkulation - verglichen des Dorf    Sutom.

 

vrchol LOVOŠ - 8 km směr Labe // BERG LOVOSCH - 8 Km im Richtung Elbe

 

 

 


kraj hradů a českého granátu